SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JOKER przygotowała
OFERTĘ DLA Łódzkich Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych

Prowadzimy zajęcia z dziećmi od 1,5 roku. Na zajęciach dzieci stymulowane są do poznawania świata i jego różnorodności poprzez zabawę oraz urozmaicone zajęcia ruchowe, muzyczne i plastyczne. Rozbudzają one w dzieciach wszechstronne zainteresowania, uwzględniając ich ruchliwą naturę oraz nieustającą potrzebę aktywności. Używanie języka angielskiego odbywa się podczas całych zajęć: od momentu wejścia, poprzez wszystkie zabawy, gry, zajęcia plastyczne i muzyczne, aż do pożegnania. Umożliwia to naukę języka obcego w sposób naturalny, tak jak następuje to w przypadku nauki języka ojczystego, czyli poprzez spontaniczne uczestnictwo w codziennym życiu, a w przypadku dzieci, szczególnie przez zabawę. Wiedza i doświadczenie potwierdza fakt, że jest to najlepszy sposób nauki języka obcego (wraz z jego złożonością: słownictwem, gramatyką, specyficzną melodyką, itd.). Prowadzenie zajęć w języku angielskim, daje niezmierną przewagę nie tylko dzieciom, są one również okazją dla rodziców do praktycznego wykorzystania ich dotychczasowej wiedzy i ćwiczenia umiejętności z tego zakresu.

Image
Image

Co w naszej ofercie:

- Dziennik elektroniczny dla rodziców, tak aby na bieżąco mogli śledzić co działo się na zajęciach. Przykład takiego dziennika : KLIKNIJ

- Możliwość zakupu książek, po zgodzie rodziców, tylko dla dzieci starszych.  Podręcznik dobierany jest indywidualnie do grupy oraz wymagań Przedszkola. W przypadku, gdy dzieci nie posiadają książek, nauczyciel realizuje podstawę wybranego podręcznika, bazuje na komunikowaniu się w języku angielskim: śpiewa piosenki, opowiada wierszyki, historyjki i opowiadania związane z danymi zagadnieniami tematycznymi. Dzieci otrzymują swoje teczki z podpisanym imieniem i nazwiskiem i przechowują w nich karty pracy realizowane na lekcji. 

- Koszt zajęć to 5 zł za dziecko za zajęcia 30 minutowe.

- Możliwość występu dzieci w języku angielskim na specjalne okazje typu:  Dzień Babci i Dziadka, Boże Narodzenie, Wielkanoc.

- BEZPŁATNE pierwsze zajęcia pokazowe, na których mogą Państwo nas poznać i zobaczyć jak uczymy. 

Zachęcamy do współpracy

Joker  Centrum Edukacyjne

509 919 234 / 663 120 624

e-mail : ewelina.grzybowska@jokerangielski.pl    biuro@jokerangielski.pl

Nasza Szkoła prowadzi zajęcia języka angielskiego w poniższych placówkach : 

www.przedszkolemisiowo.pl 

www.plingwistyczne2.pl

www.jonaszek.edu.pl

www.klubmaluszka.blogspot.com