fbpx

O nas, czyli Joker na językach szczęście co dzień

Image

Szkoła języka angielskiego JOKER  w Łodzi powstała w 2012 roku, założycielem placówki jest pasjonatka, magister filologii angielskiej oraz nauczyciel języka angielskiego- Ewelina Laszczyk- Grzybowska. W szkole prowadzone są wyspecjalizowane kursy dla: 

- dzieci od 2 do 7 lat, znaną i cenioną metodą języka angielskiego Teddy Eddie

- dzieci po kursie Teddy Eddie, znaną i cenioną metodą języka angielskiego Savvy ED,

- dzieci ze szkół podstawowych- w oparciu o metodę JOKERMANIA oraz NATIONAL GEOGRAPHIC oraz urozmaiconą autorskimi KOMIKSAMI z JOKEREM I PRZYJACIÓŁMI, 

- dla młodzieży, w oparciu o metodę NATIONAL GEOGRAPHIC
-
 
dla osób przygotowujących się do egzaminów CAMBRIDGE (YLE, FCE, ADVANCED),
- dla osób dorosłych, z zastosowaniem najlepszych na świecie prezentacji TED Talks

Uważamy, że każdy powinien uczyć się języka angielskiego, niezależnie od wieku, doświadczeń czy nastawienia, chcemy aby nauczanie języka angielskiego kojarzyło się z przyjemnością i cudownym rozwojem osobistym.

Nasz zespół tworzą ściśle współpracujący ze sobą lektorzy, którzy łączą profesjonalizm z pasją do nauczania. Każdy nauczyciel przechodzi szereg szkoleń, aby mógł nauczać Dzieci metodą Teddy Eddie, Savvy Ed, Jokermanią, National Geographic oraz prowadzić grupy zgodne z wysokimi standardami i wymogami szkoły JOKER.

Zapraszamy wszystkich na zajęcia do naszej szkoły, dadzą one Państwu i Państwa Dzieciom umiejętność komunikowania się w języku angielskim w każdych sytuacjach życiowym. W poszczególnych grupach, niezależnie od wieku i poziomu językowego, nasi Lektorzy stawiają największy nacisk na mówienie i komunikowanie się w języku angielskim, bo przecież po to właśnie każdy z nas uczy się języka obcego! Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej lekcji pokazowej, na której mogą Państwo osobiście przekonać się, jak wyglądają nasze zajęcia i że naprawdę ANGIELSKI NIE GRYZIE!

ZAPRASZAMY JUŻ TERAZ!

Kadra szkoły języka angielskiego JOKER

Dział metodyczny szkoły JOKER 

Kontakt<div>ewelina.grzybowska@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
ewelina.grzybowska@jokerangielski.pl
Kontakt<div>karolina.adamczyk@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
karolina.adamczyk@jokerangielski.pl
Kontakt<div>ola.owczarek@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
ola.owczarek@jokerangielski.pl
Kontakt<div>justyna.zydek@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
justyna.zydek@jokerangielski.pl

Administracja szkoły JOKER 

Kontakt <div>biuro@jokerangielski.pl  + 48 509 975 656</div>
Kontakt 
biuro@jokerangielski.pl  + 48 509 975 656

Lektorzy szkoły języka angielskiego JOKER 

Kontakt<div>piotr.pyszczek@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
piotr.pyszczek@jokerangielski.pl
Kontakt<div>maciej.jaworski@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
maciej.jaworski@jokerangielski.pl
Kontakt<div>ewa.pacala@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
ewa.pacala@jokerangielski.pl
Kontakt<div>paulina.banaszkiewicz@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
paulina.banaszkiewicz@jokerangielski.pl
Kontakt<div>dagmara.lewandowska@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
dagmara.lewandowska@jokerangielski.pl
Kontakt<div>kinga.kubacka@jokerangielski.pl<br></div>
Kontakt
kinga.kubacka@jokerangielski.pl

Egzaminy wewnętrzne w szkole JOKER

Głównym celem egzaminów wewnętrznych w szkole języka angielskiego JOKER jest pokazanie uczniom, ile już potrafią. Każdy uczeń biorący udział w teście ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Dzięki pomyślnemu zdaniu egzaminów wewnętrznych semestralnych i końcowych, uczeń zdobywa CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU W SZKOLE JĘZYKA ANGIELSKIEGO JOKER. Już samo przygotowywanie się do testu pozwala dzieciom rozwijać umiejętności językowe i uczyć się angielskiego, co jest ogromnie motywujące, a rodzicom pomaga wyznaczać kolejne cele nauki i uczyć się praktycznego języka wspólnie z dzieckiem.

EGZAMIN USTNY GRUPY JOKER 4 UNIT 1-8 

 PART 1 

WYLOSUJ JEDEN TEMAT I WYPOWIEDZ SIĘ NA JEGO TEMAT PRZEZ OKOŁO 30 SEKUND.

TOPIC UNIT 5 Tell me about a book or film. Tell about the story and say why you liked it. 

(Use expressions: in my opinion, I think and I believe. Use descriptive words like interesting, exciting and boring). 

 

TOPIC UNIT 6 Tell me about warm and cold corals. How are they different? Use words and expressions that show contrast. (Use expressions: but, however, such as, in contrast). 

 

TOPIC UNIT 7 Describe an invention. Explain how to use it and why you like it. Include facts to support your opinion. (Use expressions: in my opinion, I think, and, I  believe. for example)

 

TOPIC UNIT 8 Describe a hobby. Explain it and how to do it. (Use expressions: for example, such as).

 

PART 2 

OPISZ OBRAZEK ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE EGZAMINATORA ORAZ UŻYWAJĄC PONIŻSZYCH ZWROTÓW  

In the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się

In this picture I can see – na obrazku widzę

This picture shows – ten obrazek przedstawia

The picture makes – zdjęcie sprawia, że

The photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w

In the first/second picture… – na pierwszym/drugim obrazku…

Both pictures show – oba obrazki przedstawiają

In the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)

In the left/right, upper/lower corner – w lewym/prawym, górnym/dolnym rogu

In the foreground – na pierwszym planie

In the background – w tle

At the top/in the upper part – na górze

At the bottom/in the lower part– na dole

On the left/right – z lewej/prawej strony

Next to – obok

In front of – z przodu

Behind – za

Between – pomiędzy

On – na

In – w

Opposite – naprzeciwko

He/she is wearing… – on/ona nosi…

They seem to be… – oni wydają się …

He/she is happy/sad – on/ona jest wesoły/smutny

Nothing else comes to my mind. – Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.

I think that is all. – Sądzę, że to wszystko.

I think, I told everything about this picture. – Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

 

PART 3

ROZMOWA Z EGZAMINATOREM NA TEMATY ZWIĄZANE Z PODRĘCZNIKIEM OUR WORLD 4 

 

Unit 1 All in Our Family

Who is in your family?How are the people in your family different from you? Who’s older than you? Who’s taller? What do you do every day? (How do you feel when you do it?)

 

Unit 2 Fresh Food 

What are some other examples of foods?Where do we buy vegetables? Where do vegetables grow? Which do you think are fresher, vegetables from the supermarket or vegetables from farms? Why? What kind of fresh food do you know? Which vegetables are green? Which one is purple? Which vegetables are round? Which have got seeds?

Express your opinion about food from supermarkets  and food from local farms. Describe some positive points and some negative points.

 

Unit 3 A Long Time Ago and Today

What housework did people do? How did people spend their free time? Did people have mobile phones? Why did people use candles at night? Did children in the past have dolls and other toys? (yes) Have children today got dolls and other toys? What can children do today that they couldn’t do in the past? What did children do after school? What were the children houses or clothes like?

 

Unit 4 Get Well Soon! 

 

Can you name some things that make you feel bad?)How do you check for a temperature?What do you keep in a first aid kit? When do you need tissues? I have a toothache/ stomach ache/ earache- what should I do? Screen time before bed: Is it bad for you?• Energy drinks: Are they bad for you?• Giving up junk food: Why is it hard?

 

Unit 5 My Favourites

Which activity is your favourite?Have you ever been on any roller coaster? Where were you? Who did you go with?How did the ride make you feel?What kind of stories do you like – stories about superheroes or aliens, or real people just like you? In a fairy tale, what is a typical ‘happy ending’?Who can be handsome, a woman or a man? If many people like a singer, is she popular or funny? Is a basketball player an actor or an athlete? Are firefighters brave or famous? What TV programmes do you watch?

 

Unit 6 Wonders of the Sea

What animals live on land? What animals do you know that live in the sea? Some animals have got soft bodies. A hard shell protects these animals. It keeps the animal safe. What can happen if an animal loses its shell? Which animal is bigger, the whale or the shark? Which animal is green, the octopus or the turtle?

 

Unit 7 Good Idea! 

A long time ago, people used candles. Today, what do people use to see at night? A long time ago, people told stories at night.Today, how do people spend time at night? What did the Wright brothers do? What inventions do you know? What does an inventor do? What does an inventor need?  What are the inventions that help people to get from place to place? 

 

Unit 8That’s Really Interesting! 

A hobby is an activity people do for fun.Some people play a sport as a hobby. What sports do people play? What hobbies have some children got? What kind of people paint or take photos? When you play a computer game for one person, do you play alone or together? What must you do to win a computer game? If you work with a friend, do you compete or cooperate? When you’re alone, are you by yourself or with other people? What are some hobbies you can do alone? What are some hobbies you do together with others?

 

EGZAMIN USTNY GRUPY JOKER 5 UNIT 1-8 

 

PART 1 

WYLOSUJ JEDEN TEMAT I WYPOWIEDZ SIĘ NA JEGO TEMAT PRZEZ OKOŁO 1 MINUTĘ. 

 

TOPIC 1: Write about an extreme weather experience. Give details using the senses. Help the reader feel what you felt.

TOPIC 2: Write about animals that belong to a certain group or class.Describe the characteristics that they share.

TOPIC 3: Write about two styles of music or two musical instruments.How are they different? Use words and expressions that show contrast.

TOPIC 4: Do you think we should search for life in space? Take a position. Think about cost, usefulness, urgent problems on Earth and so on. Use facts to persuade.

TOPIC 5: Write a blog entry about a family holiday or a special day. Describe your thoughts and feelings.

TOPIC 6: Write about the plant you invented. Describe it. Organise your description. Is your plant amazing? Why, or why not? Explain.

TOPIC 7: Write about an important or interesting person. Include important details and dates from the person’s life. Explain why he or she is important.

TOPIC 8: Write about an important or interesting person. Include important details and dates from the person’s life. Explain why he or she is important. 

 

PART 2 

OPISZ OBRAZEK ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE EGZAMINATORA ORAZ UŻYWAJĄC PONIŻSZYCH ZWROTÓW  

In the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się

In this picture I can see – na obrazku widzę

This picture shows – ten obrazek przedstawia

The picture makes – zdjęcie sprawia, że

The photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w

In the first/second picture… – na pierwszym/drugim obrazku…

Both pictures show – oba obrazki przedstawiają

In the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)

In the left/right, upper/lower corner – w lewym/prawym, górnym/dolnym rogu

In the foreground – na pierwszym planie

In the background – w tle

At the top/in the upper part – na górze

At the bottom/in the lower part– na dole

On the left/right – z lewej/prawej strony

Next to – obok

In front of – z przodu

Behind – za

Between – pomiędzy

On – na

In – w

Opposite – naprzeciwko

He/she is wearing… – on/ona nosi…

They seem to be… – oni wydają się …

He/she is happy/sad – on/ona jest wesoły/smutny

Nothing else comes to my mind. – Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.

I think that is all. – Sądzę, że to wszystko.

I think, I told everything about this picture. – Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

 

PART 3

ROZMOWA Z EGZAMINATOREM NA TEMATY ZWIĄZANE Z PODRĘCZNIKIEM OUR WORLD 5 

 

Unit 1 Extreme Weather

What’s the weather like today? What types of weather do you know? What extreme weather do you know? What type of weather do you like? Why? What types of storms do you know? What happens if a storm brings too much rain? What happens if a place doesn’t get much rain? What types of storms happen when it’s very cold? What types of storms have got very high wind speeds? What happens in a heatwave? It’s hot and cloudy outside. Is it going to rain?Unit 2 Copycat Animals

What food do you like? What food is unhealthy? What colour is the insect? What can a frog’s bright colours tell a predator? Does a predator resemble its prey or hunt it? Is a cheetah a predator or prey? How do animals hide from their predators? What is the heaviest/ the slowest/ the smallest animal that you know? What predators do you know? What is a copycat animal? I hear thunder. Is it going to rain? What's the weather going to be like on Monday?

 

Unit 3 Music in Our World

What types of music do you know? What types do you like? What is your favourite song? How can we make music? Do you play any musical instrument? Does your friend play any musical instrument? Which instrument do you hit with two sticks? What musical instruments do you know? What should you do to play a musical instrument better?

 

Unit 4 Life Out There

How do we know that something is alive? Do you think there could be life out there, beyond Earth, but we just can’t see it? If there's life out there, what do you think it looks like? Do the living things look like us? Is the universe bigger than a galaxy? What planets do you know? There are stars in the Milky Way. Is this true? There might be life in outer space. How do we find out? Would you like to go into space? 

 

Unit 5 Arts Lost and Found

What are some other examples of art that you know? Does a group have one person or many people? What tradition does your family have? What do people do to keep their culture strong? What are the parts of the country culture? What is your mother/ father/ sister hobby? What styles of music do you know? Can a sculpture be handmade? Is a sculpture a type of art that you can make with your hands? What are your friends good at? What is your best friend interested in?

 

Unit 6 Amazing Plants

What do plants need to grow? What are some examples of plants? What’s a predator? What’s prey? What do plants need for survival? What are some parts of plants? How do some plants attract insects? What happens after plants attract an insect? What colour is the stem?

 

Unit 7 Volcanoes

What does an erupting volcano throw into the air? What can cover the land after a volcano erupts? What’s the volcano doing? Are you like a volcano? Do you have lots of energy? Are you like a volcano? Do you have lots of energy? What’s good about living near an active volcano? What’s bad about living near an active volcano? How do people protect themselves when they live near active volcanoes?

 

Unit 8 Reduce, Reuse, Recycle

What things would you use to make junk art? What would you make? In what way does reusing things help us?  What types of art have you made in school or at home? What materials do you use to make the art? What types of rubbish do you think artists use? What do we recycle, man-made things or natural things?

EGZAMIN USTNY GRUPY JOKER 6 UNIT 1-8 

 

PART 1 

WYLOSUJ JEDEN TEMAT I WYPOWIEDZ SIĘ NA JEGO TEMAT PRZEZ OKOŁO 1 MINUTĘ. 

 

Topic 1: Write a short biographical paragraph about someone who has an exciting job, does an exciting sport or has travelled to exciting places. Remember to link the events and dates with connecting expressions.

Topic 2: Write about the terracotta statues and King Tut’s tomb. What do these two discoveries tell us about the past? Use examples from both.

Topic 3: Write about a custom in your family or a special occasion when people use chocolate. 

Topic 4: Write a paragraph of information. Describe ways to save water inside your home. Give examples. Remember to include facts and statistics.

Topic 5: Write an animal report. Include statistics, facts and an expert opinion. Remember to use descriptive words.

Topic 6: Review a product. Write about why you like it and make a recommendation. Use expressions of emphasis for the good points.

Topic 7: Imagine you are an explorer. Write about an adventure you had in a cave, a volcano or the jungle. Remember to create suspense and describe the sequence of events.

Topic 8: Write about the advantages and disadvantages of social robots as companions. Include two advantages and two disadvantages.

PART 2 

OPISZ OBRAZEK ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE EGZAMINATORA ORAZ UŻYWAJĄC PONIŻSZYCH ZWROTÓW  

 

In the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się

In this picture I can see – na obrazku widzę

This picture shows – ten obrazek przedstawia

The picture makes – zdjęcie sprawia, że

The photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w

In the first/second picture… – na pierwszym/drugim obrazku…

Both pictures show – oba obrazki przedstawiają

In the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)

In the left/right, upper/lower corner – w lewym/prawym, górnym/dolnym rogu

In the foreground – na pierwszym planie

In the background – w tle

At the top/in the upper part – na górze

At the bottom/in the lower part– na dole

On the left/right – z lewej/prawej strony

Next to – obok

In front of – z przodu

Behind – za

Between – pomiędzy

On – na

In – w

Opposite – naprzeciwko

He/she is wearing… – on/ona nosi…

They seem to be… – oni wydają się …

He/she is happy/sad – on/ona jest wesoły/smutny

Nothing else comes to my mind. – Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.

I think that is all. – Sądzę, że to wszystko.

I think, I told everything about this picture. – Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

I think… – Myślę, że…

It looks like… – Wygląda na to, że…

It must be… – Musi być…

It might be… – To może być

Maybe that’s a… – Może to jest…

I would say that… – Powiedział(a)bym, że…

I have the feeling that… – W moim odczuciu…

In my opinion… – Według mnie…

I have the impression that… – Mam wrażenie, że…

It seems that… – Wydaje się, że…

It seems to me that… – Wydaje mi się, że…

I bet that… – Założę się, że…

I guess that… – Sądzę, że…

It appears that… – Wygląda na to, że…

Perhaps… – Prawdopodobnie…

It’s hard to say, but I think… – Trudno powiedzieć, ale myślę że…

If I were to guess I’d say that… – Gdybym miał/a zgadywać powiedział(a)bym, że…

I’m positive that… – Jestem pewny/a, że…

I believe… – Wierzę, że…, Myślę, że…

 

PART 3

ROZMOWA Z EGZAMINATOREM NA TEMATY ZWIĄZANE Z PODRĘCZNIKIEM OUR WORLD 6 

 

Unit 1 Exciting Sports

What sports do you like? What do you like most about these sports? What word describes how high a BMX rider goes? What word describes an athlete who is well trained? What extreme sports did you learn about? When you ride a bike, or skateboard, what body parts do you need to protect? Which equipment do you think you would need to go kitesurfing? Which equipment protects your elbows? Which equipment protects your head?

 

Unit 2 History’s a Mystery

What do archaeologists do after they discover something? Do you like history? Why/Why not? What discoveries do you remember? What can be found by scientists? In what year were you born? In what year did you start going to school? Have you got any brothers or sisters? When were they born?Has your family ever moved? When did you move?

 

Unit 3 Chocolate!

Is chocolate hard or soft? What colour is it? What words describe how chocolate tastes? What special times does your family celebrate? What kinds of food do you eat during these times? Do you eat chocolate? What types of chocolate do you eat? What are your favourite types of chocolate? Which food or spice is your favourite? What things are used to make chocolate? Were you watching TV when you ate dinner last night? What things do you use to make a milkshake? How do you make a milkshake? Is a milkshake liquid or solid? What words describe how a milkshake tastes?

 

Unit 4 Water, Water Everywhere

Is there more water or land on Earth? What are some other ways we use water? Which way do you think the water moves in a waterfall, up or down? What will happen if I put this cup of water in a very cold place? When you stand in the sea, do your feet float or soak? What happens when you put water in a cold place for a long time? What do we need water for? What are some animals that live in or near water? Where is salt water? What have you been doing for four years?People use water in many ways. How do you use water at home? When you turn off the tap when you wash dishes, do you save water or waste water? What are you doing if you use more of something than you need?

Unit 5 It’s a Small World

Think of your favourite animal. What kind of animal is it? What does the animal look like? Where does it live? How does it move?

Which animal is big, but not as big as an elephant? What are some very small animals you know?

Are small organisms common? What do we need to use to see some of them? 

Have cats really got nine lives? Which animal has got fur?

 

Unit 6 Good Choice

What’s most important to you when you’re a customer? If a product doesn’t work, do manufacturers break it or fix it? Who makes products? How do manufacturers test products? How do manufacturers do a crash test? Imagine you’re using a smartphone. What can you do with it? What are problems we might have with smartphones? Think about an advert you have seen in a magazine or newspaper, on TV or in another place, what was it?

 

Unit 7 Wonders of the Natural World

What natural places are on land? What natural places are below the ground? Which places in the natural world do you want to explore? When you hike from the top of a mountain to the bottom, do you ascend or descend? What are some examples of safety equipment? What are some hobbies and activities you like to do? What animal lives in a cave and hunts at night? What four things did you do at the weekend? 

 

Unit 8 Robots Rule

Do you watch television? Do you use a mobile phone or a computer? What do you use these things for? 

As a robot, what can you do? What do you help people to do? What do you do in order to make robots work for people? What kind of things can robots do? What types of books and films often feature robots? Why do scientists send robots into space? What do you wish you had that you haven’t got now?

EGZAMIN USTNY GRUPY JOKER 7 UNIT 1-11 

 

PART 1 

WYLOSUJ JEDEN TEMAT I WYPOWIEDZ SIĘ NA JEGO TEMAT PRZEZ OKOŁO 1 MINUTĘ. 

 

Topic 1: A short biography of a famous person. Choose a person and make a list of important information to include. For example, tell me about where and when this person was born and what he/she did as a child. 

Topic 2: A report about albatross.

Topic 3: A description of the job you chose.

Topic 4: The instructions for using a different kind of technology.

Topic 5: A factfile about your country or another country you know about. Use figures and measurements to make the facts more interesting.

Topic 6: An advert to persuade people to come to a real or imaginary event.

Topic 7: Tell me about an extreme sport.

Topic 8: Think of a type of trip or activity, for example a walk in the hills or a judo class, and tell me the survival tips.

PART 2 

OPISZ OBRAZEK ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE EGZAMINATORA ORAZ UŻYWAJĄC PONIŻSZYCH ZWROTÓW  

 

In the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się

In this picture I can see – na obrazku widzę

This picture shows – ten obrazek przedstawia

The picture makes – zdjęcie sprawia, że

The photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w

In the first/second picture… – na pierwszym/drugim obrazku…

Both pictures show – oba obrazki przedstawiają

In the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)

In the left/right, upper/lower corner – w lewym/prawym, górnym/dolnym rogu

In the foreground – na pierwszym planie

In the background – w tle

At the top/in the upper part – na górze

At the bottom/in the lower part– na dole

On the left/right – z lewej/prawej strony

Next to – obok

In front of – z przodu

Behind – za

Between – pomiędzy

On – na

In – w

Opposite – naprzeciwko

He/she is wearing… – on/ona nosi…

They seem to be… – oni wydają się …

He/she is happy/sad – on/ona jest wesoły/smutny

Nothing else comes to my mind. – Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.

I think that is all. – Sądzę, że to wszystko.

I think, I told everything about this picture. – Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

I think… – Myślę, że…

It looks like… – Wygląda na to, że…

It must be… – Musi być…

It might be… – To może być

Maybe that’s a… – Może to jest…

I would say that… – Powiedział(a)bym, że…

I have the feeling that… – W moim odczuciu…

In my opinion… – Według mnie…

I have the impression that… – Mam wrażenie, że…

It seems that… – Wydaje się, że…

It seems to me that… – Wydaje mi się, że…

I bet that… – Założę się, że…

I guess that… – Sądzę, że…

It appears that… – Wygląda na to, że…

Perhaps… – Prawdopodobnie…

It’s hard to say, but I think… – Trudno powiedzieć, ale myślę że…

If I were to guess I’d say that… – Gdybym miał/a zgadywać powiedział(a)bym, że…

I’m positive that… – Jestem pewny/a, że…

I believe… – Wierzę, że…, Myślę, że…

 

PART 3

ROZMOWA Z EGZAMINATOREM NA TEMATY ZWIĄZANE Z PODRĘCZNIKIEM LOOK 6 

 

 • How do you think the mountain biker prepared for his ride? How often did he practise? What did he eat? What else did he do?
 • If you had this robot at home, what would you use it for?
 • What’s your experience with technology at school? How do you use technology at school? Would you like to use more or less technology at school? Why?/Why not?
 • How did the dancers and musicians prepare for the festival? How often did they practise? What else did they do?
 • What type of clothes and music (or instruments) would you choose if you had to organize your own festival?
 • Who has got a more interesting job: the dancers or the musicians? Why? What job would you like to do? Why?
 • If you could use technology at this festival, what would you do?
 • Have you ever been abroad? What did you do there? Would you like to go abroad in the future? Why?/Why not?
 • Working outdoors can be fun. If you could have an outdoor job, what would it be? Why?
 • Has your brother (or sister) ever helped your parents or grandparents bake? Have you? What did you bake? Would you like to bake in the future?
 • Explain how to prepare a recipe of your choice. It can be anything you like; for example, pancakes, a salad or pizza.
 • How can you stay safe in the kitchen?
 • Is it important to learn how to cook and bake? Why?/Why not?

EGZAMIN USTNY GRUPY ELEMENTARY 

PART 1

WYLOSUJ JEDEN TEMAT I WYPOWIEDZ SIĘ NA JEGO TEMAT PRZEZ OKOŁO 1 MINUTĘ. 

1. Write an e-mail to your friend in which you ask about: Do you belive that friendship can last a lifetime? If yes why? if no why?

2. Write an email invitation to you friend. Include the following:

- What the event is?

- Where is it?

- Who is going?

- What time it starts?

3. Write an email to Tom.

- Tell him about your plans for Saturday. Are you happy/ unhappy about the plans?

- Then tell him about Sunday. Are you happy / unhappy about the plans?

- Find out if he can come.

4. Napisz oficjalny mail do administracji budynku w sprawie awarii instalacji wodociągowej. Podaj gdzie miała miejsce awaria, co uległo zniszczeniu, zaproponuj firmę, która może usunąć usterkę. Podpisz się, jako XYZ

5. Napisz mail do kolegi ze Szkocji (80-150 słów), w którym namówisz go do wzięcia udziału w konkursie piosenki aktorskiej organizowanym przez lokalną grupę muzyków w Edynburgu. Przedstaw kilka argumentów uzasadniając Twoją propozycję. Podpisz się, jako XYZ.

6. Napisz writing, w którym opiszesz obcokrajowcowi, jak ma dotrzeć do wybranego przez Ciebie miejsca w Łodzi. Opisz drogę, jaką ma pokonać, podaj faktyczne numery linii środków transportu, jakimi ma się poruszać; opisz w dwóch zdaniach miejsce, które polecasz. Wyprawa rozpoczyna się od ul. Morcinka 1, Centrum Edukacyjnego Joker. Praca powinna zawierać od 80-120 słów.

7. Write a text message to Emily in which you answer: Which sport did you see at the Olympic Games? Who won? Was it exciting? Tell me! (80-150 words)

8. Napisz e-mail do znajomego w USA, w którym opiszesz:

- jak spędzasz czas wolny

- co robisz na zwykle w szkole

- jakie masz plany na najbliższy weekend

E-mail powinien zawierać od 80- 120 słów, wstęp, zakończenie i zwroty grzecznościowe typowe dla e-maili.

PART 2

OPISZ OBRAZEK ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE EGZAMINATORA ORAZ UŻYWAJĄC PONIŻSZYCH ZWROTÓW

In the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się

In this picture I can see – na obrazku widzę

This picture shows – ten obrazek przedstawia

The picture makes – zdjęcie sprawia, że

The photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w

In the first/second picture… – na pierwszym/drugim obrazku…

Both pictures show – oba obrazki przedstawiają

In the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)

In the left/right, upper/lower corner – w lewym/prawym, górnym/dolnym rogu

In the foreground – na pierwszym planie

In the background – w tle

At the top/in the upper part – na górze

At the bottom/in the lower part– na dole

On the left/right – z lewej/prawej strony

Next to – obok

In front of – z przodu

Behind – za

Between – pomiędzy

On – na

In – w

Opposite – naprzeciwko

He/she is wearing… – on/ona nosi…

They seem to be… – oni wydają się …

He/she is happy/sad – on/ona jest wesoły/smutny

Nothing else comes to my mind. – Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.

I think that is all. – Sądzę, że to wszystko.

I think, I told everything about this picture. – Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

I think… – Myślę, że…

It looks like… – Wygląda na to, że…

It must be… – Musi być…

It might be… – To może być

Maybe that’s a… – Może to jest…

I would say that… – Powiedział(a)bym, że…

I have the feeling that… – W moim odczuciu…

In my opinion… – Według mnie…

I have the impression that… – Mam wrażenie, że…

It seems that… – Wydaje się, że…

It seems to me that… – Wydaje mi się, że…

I bet that… – Założę się, że…

I guess that… – Sądzę, że…

It appears that… – Wygląda na to, że…

Perhaps… – Prawdopodobnie…

It’s hard to say, but I think… – Trudno powiedzieć, ale myślę że…

If I were to guess I’d say that… – Gdybym miał/a zgadywać powiedział(a)bym, że…

I’m positive that… – Jestem pewny/a, że…

I believe… – Wierzę, że…, Myślę, że…

PART 3

ROZMOWA Z EGZAMINATOREM NA TEMATY ZWIĄZANE Z PODRĘCZNIKIEM CLOSE- UP

EGZAMIN USTNY GRUPY JOKER MASTER 

PART 1 

WYLOSUJ JEDEN TEMAT I WYPOWIEDZ SIĘ NA JEGO TEMAT PRZEZ OKOŁO 1 MINUTĘ.

TOPIC 1: A BIOGRAPHY

TOPIC 2: PERSUADE YOUR READERS TO TAKE PART IN A LOCAL OR GLOBAL COMMUNITY SERVICE PROJECT

TOPIC 3: A RESTAURANT REVIEW

TOPIC 4: THINK ABOUT AN ACTIVITY YOU ENJOY THAT MAY BE HARMFUL TO THE ENVIRONMENT.

TOPIC 5: COMPARE AND CONTRAST ESSAY - EXPLORING OUT IN THE FIELD WITH EXPLORING VIRTUALLY.

TOPIC 6: A NEWS REPORT ABOUT A GIANT DISCOVERY OF THE PAST OR PRESENT

TOPIC 7: NAME A COMMON PROBLEM AND DESCRIBE HOW AN EVERYDAY OBJECT COULD BE USED TO SOLVE IT.

TOPIC 8: A REVIEW OF A PIECE OF ARTWORK THAT YOU HAVE SEEN IN UNIT 8 OR ELSEWHERE. INCLUDE FACTS AND OPINIONS.

PART 2

OPISZ OBRAZEK ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE EGZAMINATORA ORAZ UŻYWAJĄC PONIŻSZYCH ZWROTÓW

In the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się

In this picture I can see – na obrazku widzę

This picture shows – ten obrazek przedstawia

The picture makes – zdjęcie sprawia, że

The photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w

In the first/second picture… – na pierwszym/drugim obrazku…

Both pictures show – oba obrazki przedstawiają

In the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)

In the left/right, upper/lower corner – w lewym/prawym, górnym/dolnym rogu

In the foreground – na pierwszym planie

In the background – w tle

At the top/in the upper part – na górze

At the bottom/in the lower part– na dole

On the left/right – z lewej/prawej strony

Next to – obok

In front of – z przodu

Behind – za

Between – pomiędzy

On – na

In – w

Opposite – naprzeciwko

He/she is wearing… – on/ona nosi…

They seem to be… – oni wydają się …

He/she is happy/sad – on/ona jest wesoły/smutny

Nothing else comes to my mind. – Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.

I think that is all. – Sądzę, że to wszystko.

I think, I told everything about this picture. – Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

I think… – Myślę, że…

It looks like… – Wygląda na to, że…

It must be… – Musi być…

It might be… – To może być

Maybe that’s a… – Może to jest…

I would say that… – Powiedział(a)bym, że…

I have the feeling that… – W moim odczuciu…

In my opinion… – Według mnie…

I have the impression that… – Mam wrażenie, że…

It seems that… – Wydaje się, że…

It seems to me that… – Wydaje mi się, że…

I bet that… – Założę się, że…

I guess that… – Sądzę, że…

It appears that… – Wygląda na to, że…

Perhaps… – Prawdopodobnie…

It’s hard to say, but I think… – Trudno powiedzieć, ale myślę że…

If I were to guess I’d say that… – Gdybym miał/a zgadywać powiedział(a)bym, że…

I’m positive that… – Jestem pewny/a, że…

I believe… – Wierzę, że…, Myślę, że…

PART 3

ROZMOWA Z EGZAMINATOREM NA TEMATY ZWIĄZANE Z PODRĘCZNIKIEM IMPACT 3

EGZAMIN USTNY GRUPY JOKER MASTER 

PART 1 

WYLOSUJ JEDEN TEMAT I WYPOWIEDZ SIĘ NA JEGO TEMAT PRZEZ OKOŁO 1 MINUTĘ.

TOPIC 1: A BIOGRAPHY

TOPIC 2: PERSUADE YOUR READERS TO TAKE PART IN A LOCAL OR GLOBAL COMMUNITY SERVICE PROJECT

TOPIC 3: A RESTAURANT REVIEW 

TOPIC 4: THINK ABOUT AN ACTIVITY YOU ENJOY THAT MAY BE HARMFUL TO THE ENVIRONMENT. 

TOPIC 5: COMPARE AND CONTRAST ESSAY - EXPLORING OUT IN THE FIELD WITH EXPLORING VIRTUALLY. 

TOPIC 6: A NEWS REPORT ABOUT A GIANT DISCOVERY OF THE PAST OR PRESENT

TOPIC 7: NAME A COMMON PROBLEM AND DESCRIBE HOW AN EVERYDAY OBJECT COULD BE USED TO SOLVE IT. 

TOPIC 8: A REVIEW OF A PIECE OF ARTWORK THAT YOU HAVE SEEN IN UNIT 8 OR ELSEWHERE. INCLUDE FACTS AND OPINIONS.

PART 2

OPISZ OBRAZEK ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE EGZAMINATORA ORAZ UŻYWAJĄC PONIŻSZYCH ZWROTÓW

In the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się

In this picture I can see – na obrazku widzę

This picture shows – ten obrazek przedstawia

The picture makes – zdjęcie sprawia, że

The photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w

In the first/second picture… – na pierwszym/drugim obrazku…

Both pictures show – oba obrazki przedstawiają

In the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)

In the left/right, upper/lower corner – w lewym/prawym, górnym/dolnym rogu

In the foreground – na pierwszym planie

In the background – w tle

At the top/in the upper part – na górze

At the bottom/in the lower part– na dole

On the left/right – z lewej/prawej strony

Next to – obok

In front of – z przodu

Behind – za

Between – pomiędzy

On – na

In – w

Opposite – naprzeciwko

He/she is wearing… – on/ona nosi…

They seem to be… – oni wydają się …

He/she is happy/sad – on/ona jest wesoły/smutny

Nothing else comes to my mind. – Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.

I think that is all. – Sądzę, że to wszystko.

I think, I told everything about this picture. – Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

I think… – Myślę, że…

It looks like… – Wygląda na to, że…

It must be… – Musi być…

It might be… – To może być

Maybe that’s a… – Może to jest…

I would say that… – Powiedział(a)bym, że…

I have the feeling that… – W moim odczuciu…

In my opinion… – Według mnie…

I have the impression that… – Mam wrażenie, że…

It seems that… – Wydaje się, że…

It seems to me that… – Wydaje mi się, że…

I bet that… – Założę się, że…

I guess that… – Sądzę, że…

It appears that… – Wygląda na to, że…

Perhaps… – Prawdopodobnie…

It’s hard to say, but I think… – Trudno powiedzieć, ale myślę że…

If I were to guess I’d say that… – Gdybym miał/a zgadywać powiedział(a)bym, że…

I’m positive that… – Jestem pewny/a, że…

I believe… – Wierzę, że…, Myślę, że…

PART 3

ROZMOWA Z EGZAMINATOREM NA TEMATY ZWIĄZANE Z PODRĘCZNIKIEM IMPACT 4